Pekin

Niezwykłym wyróżnieniem dla mnie było zaproszenie mnie do reprezentowania Polski na wystawie w Chinach, kraju, gdzie odbywała się prezentacja polskiego wzornictwa. W Pekinie można było oglądać kolekcję biżuterii z krzemieniem pasiastym, kamieniem który występuje tylko w jednym miejscu na świecie- w Polsce. Stanowi obok bursztynu nasz klejnot narodowy.

Koszyk